معنی و ترجمه کلمه useful به فارسی useful یعنی چه

useful


سودمند،مفيد،بافايده
علوم هوايى : مفيد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها