معنی و ترجمه کلمه useful به فارسی useful یعنی چه

useful


سودمند،مفيد،بافايده
علوم هوايى : مفيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها