معنی و ترجمه کلمه vagina به فارسی vagina یعنی چه

vagina


(طب )مهبل ،نيام ،غلاف ،مهبلى
قانون ـ فقه : قبل
روانشناسى : مهبل

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها