معنی و ترجمه کلمه validate به فارسی validate یعنی چه

validate


معتبر ساختن ،تاييد اعتبار،قانونى کردن ،قانونى شناختن ،نافذ شمردن ،تنفيذ کردن
قانون ـ فقه : تصديق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها