معنی و ترجمه کلمه valuation of costs به فارسی valuation of costs یعنی چه

valuation of costs


بازرگانى : ارزش گذارى هزينه ها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها