معنی و ترجمه کلمه value added tax به فارسی value added tax یعنی چه

value added tax


بازرگانى : ماليات ارزش افزوده ،ماليات بر ارزش افزوده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها