معنی و ترجمه کلمه value in use به فارسی value in use یعنی چه

value in use


سودمندى ،فايده ،ارزش استفاده ،ارزش استعمال ،(اصطلاح ادام اسميت)
قانون ـ فقه : هر چيز باارزش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها