معنی و ترجمه کلمه van der waals equation به فارسی van der waals equation یعنی چه

van der waals equation


شيمى : معادله وان در والس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها