معنی و ترجمه کلمه vandal به فارسی vandal یعنی چه

vandal


خرابگر( کسيکه از روى حماقت يابدجنسى چيزهاى هنرى ياهمگانى را خراب ميکند)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها