معنی و ترجمه کلمه vantilating system به فارسی vantilating system یعنی چه

vantilating system


علوم مهندسى : سيستم تهويه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها