معنی و ترجمه کلمه vapid به فارسی vapid یعنی چه

vapid


بيمزه ،خنک ،مرده ،بيروح ،بى حس ،بى حرکت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها