معنی و ترجمه کلمه variable condenser به فارسی variable condenser یعنی چه

variable condenser


الکترونيک : خازن متغير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها