معنی و ترجمه کلمه variable cost function به فارسی variable cost function یعنی چه

variable cost function


بازرگانى : تابع هزينه متغير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها