معنی و ترجمه کلمه variable error به فارسی variable error یعنی چه

variable error


روانشناسى : خطاى متغير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها