معنی و ترجمه کلمه variable length character encoding به فارسی variable length character encoding یعنی چه

variable length character encoding


کامپيوتر : رمزگذارى کاراکتر با طول متغير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها