معنی و ترجمه کلمه variable spark به فارسی variable spark یعنی چه

variable spark


الکترونيک : جرقه تنظيم پذير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها