معنی و ترجمه کلمه variable stars به فارسی variable stars یعنی چه

variable stars


نجوم : ستارگان متغير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها