معنی و ترجمه کلمه variable-cycle engine به فارسی variable-cycle engine یعنی چه

variable-cycle engine


علوم هوايى : موتور جتى که در ان مسير سيال محرک تغيير ميکند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها