معنی و ترجمه کلمه variable-displacement pump به فارسی variable-displacement pump یعنی چه

variable-displacement pump


علوم هوايى : پمپ سيالى که برونده ان در طيف وسيعى با ثابت ماندن سرعت چرخش تغيير ميکند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها