معنی و ترجمه کلمه variable-geometry aircraft به فارسی variable-geometry aircraft یعنی چه

variable-geometry aircraft


علوم هوايى : هواپيمايى که شکل کلى ان تغيير کند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها