معنی و ترجمه کلمه variable-geometry engine به فارسی variable-geometry engine یعنی چه

variable-geometry engine


علوم هوايى : موتور مکنده هواى مافوق صوت که بمنظور افزايش راندمان نه تنها شکل و مساحت دهانه ورودى و نازل خروجى بلکه مسير جريان داخل موتور نيز تغيير کند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها