معنی و ترجمه کلمه varmint به فارسی varmint یعنی چه

varmint


( )varment(ز.ع ).انسان يا حيوان مزاحم ،شخص ،يارو
ورزش : حيوان يا پرنده شکارکننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها