معنی و ترجمه کلمه vasodilatation به فارسی vasodilatation یعنی چه

vasodilatation


(تش ).اتساع عروق ،گشاد سازى عروق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها