معنی و ترجمه کلمه vatical به فارسی vatical یعنی چه

vatical


)vatic(نبوتى ،پيغمبرى ،رسالتى ،از روى پيشگويى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها