معنی و ترجمه کلمه vector quantities به فارسی vector quantities یعنی چه

vector quantities


معمارى : اندازه هاى بردارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها