معنی و ترجمه کلمه vedette به فارسی vedette یعنی چه

vedette


(نظ ).قراول سوار،ديده ور سوار،کشتى اکتشافى کوچک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها