معنی و ترجمه کلمه vehicle summary به فارسی vehicle summary یعنی چه

vehicle summary


فهرست پياده شدن خودروها
علوم نظامى : فهرست ترتيب و مشخصات خودروهاى ستون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها