معنی و ترجمه کلمه veinstone به فارسی veinstone یعنی چه

veinstone


کلوخه فلزى ،کلوخه معدن دار،سنگ فلز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها