معنی و ترجمه کلمه velocity stacks به فارسی velocity stacks یعنی چه

velocity stacks


ورزش : لوله ورود هواى مساوى به هر سيلندر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها