معنی و ترجمه کلمه velum به فارسی velum یعنی چه

velum


پرده ،غشا،شامه ،شراع الحنک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها