معنی و ترجمه کلمه venatic به فارسی venatic یعنی چه

venatic


)venatical(وابسته بشکار،شکارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها