معنی و ترجمه کلمه vendor به فارسی vendor یعنی چه

vendor


کمپانى فروش وسائل جانبى کامپيوتر فروشنده ،فروشنده کالاهاى نظامى ،دستفروش ،فروشنده
کامپيوتر : فروشنده
قانون ـ فقه : بايع
بازرگانى : فروشنده
علوم نظامى : طرف فروشنده قرارداد

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها