معنی و ترجمه کلمه venereology به فارسی venereology یعنی چه

venereology


(طب )طب مقاربتى ،پزشکى بيماريهاى اميزشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها