معنی و ترجمه کلمه venia etatis به فارسی venia etatis یعنی چه

venia etatis


قانون ـ فقه : معافيت از شرط سن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها