معنی و ترجمه کلمه ventilatory system به فارسی ventilatory system یعنی چه

ventilatory system


ورزش : دستگاه تهويه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها