معنی و ترجمه کلمه ventilatory به فارسی ventilatory یعنی چه

ventilatory


وابسته به بادگير،تهويه دار،تهويه اى ،کش دار،بادزن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها