معنی و ترجمه کلمه ventriculography به فارسی ventriculography یعنی چه

ventriculography


پرتونگارى بطنى مغز
روانشناسى : پرتونگارى بطنى قلب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها