معنی و ترجمه کلمه ventriloquistic به فارسی ventriloquistic یعنی چه

ventriloquistic


( )ventriloquist(درخميه شب بازى وغيره )کسيکه بجاى عروسک ياجانورى تکلم کند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها