معنی و ترجمه کلمه venturous به فارسی venturous یعنی چه

venturous


متهور،گستاخ ،جسور،بى باک ،پر مخاطره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها