معنی و ترجمه کلمه verbal reinforcement به فارسی verbal reinforcement یعنی چه

verbal reinforcement


روانشناسى : تقويت کلامى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها