معنی و ترجمه کلمه verdancy به فارسی verdancy یعنی چه

verdancy


حالت سبزى ،تازگى ،خامى ،سرسبزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها