معنی و ترجمه کلمه verdurous به فارسی verdurous یعنی چه

verdurous


سرسبز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها