معنی و ترجمه کلمه vermilion به فارسی vermilion یعنی چه

vermilion


)vermillion(شنگرف ،شنجرف ،قرمز
معمارى : شنگرف
شيمى : شنگرف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها