معنی و ترجمه کلمه verminate به فارسی verminate یعنی چه

verminate


توليد حشرات يا جانوران موذى کردن ،شپش گرفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها