معنی و ترجمه کلمه verrucose به فارسی verrucose یعنی چه

verrucose


)verrucous(زگيل ،برامده ،داراى زگيل ،پوشيده از گندمه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها