معنی و ترجمه کلمه vertical circle به فارسی vertical circle یعنی چه

vertical circle


علوم نظامى : دايره عظيمه ماربر راس القدم و سمت القدم ناظر
علوم دريايى : دايره قائم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها