معنی و ترجمه کلمه verticality به فارسی verticality یعنی چه

verticality


عموديت ،راستى ،قائمى ،حالت عمودى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها