معنی و ترجمه کلمه very high به فارسی very high یعنی چه

very high


ارتفاع خيلى بالا( بيش از ¹ 5هزار پا)
علوم نظامى : ارتفاع خيلى بالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها