معنی و ترجمه کلمه very rough sea به فارسی very rough sea یعنی چه

very rough sea


علوم دريايى : - heavy sea

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها