معنی و ترجمه کلمه vesiculate به فارسی vesiculate یعنی چه

vesiculate


)vesiculate(کيسه اى ،مثانه اى ،مربوط به حفره ،تاول دار،حفره ايجاد کردن ،ابدانک دارکردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها