معنی و ترجمه کلمه vesiculation به فارسی vesiculation یعنی چه

vesiculation


تشکيل کيسه يا تاول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها